Sprog

  • Dansk
  • Deutsch
  • English
  • IR_kategoriside_01
  • IR_kategoriside_02
  • IR_kategoriside_03
  • IR_kategoriside_04
  • IR_kategoriside_05
  • IR_kategoriside_06

Stensbæk Plantage

Printervenlig version
 Stensbæk Plantage er mere end blot en ganske almindelig vestjysk hedeplantage.
De unikke landskabsformationer, urørte å-slyng, store heder og
vådbundsområder byder på masser af oplevelser.
Plantagen er ca. 770 hektar stor og ligger på Gelså Hedeslette mellem Ribe
og Gram. Sammen med Varming og Nørbæk Plantager, Enderupskov, den privatejede
Brogård Plantage samt engene og hederne omkring Gelsåen udgør
Stensbæk Plantage et samlet natur- og skovområde på over 2.000 hektar.
    
     
     

http://www.skovognatur.dk/pv_obj_cache/pv_obj_id_54C877C56F0A356B824C741...